Chroom 6 defensie vergoeding

 1. Home
 2. Chroom 6 defensie vergoeding
null

Chroom 6 defensie vergoeding?

Chroom 6 Letselschade Advocaat

Vergoeding immateriële schade

Immateriële schade is vaak niet direct in geld uit te drukken. Het gaat om niet-fysieke schade. Deze schade wordt vaak veroorzaakt door smart, geestelijk gemis of verdriet. De vergoeding voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. De vergoeding van Defensie voor (oud-)militairen die ziekteverschijnselen hebben gekregen door chroom-6 bestaat voor een deel uit een immateriële schadevergoeding. Dit deel varieert tussen 5.000 euro en 40.000 euro. Sinds 2018 worden deze bedragen aangepast aan inflatie. De hoogte van de immateriële schadevergoeding hangt af van de volgende drie factoren. De vroegere functie of werkzaamheden voor Defensie, de duur en intensiteit van de blootstelling aan chroom-6 tijdens deze werkzaamheden en de ernst van de aandoening.

Vergoeding materiële schade

Materiële schade is een verzamelnaam voor alle schade die direct in geld kan worden uitgedrukt. Voorbeelden van materiële schade in het geval van ziekteverschijnselen na blootstelling aan chroom-6 zijn:

 • ziekenhuiskosten,
 • vervoerskosten,
 • kosten van thuiszorg,
 • kosten van verlies van zelfwerkzaamheid,
 • aanpassingen aan de woning,
 • gemiste inkomsten,
 • kosten door studievertraging.

De materiële schade in de uitkering voor (oud-)militairen met ziekteverschijnselen na blootstelling aan chroom-6 bedraagt 3.850 euro. Dit is vastgesteld voor alle (oud-)militairen die ook recht hebben op een immateriële schadevergoeding. Voor bepaalde ondersteuningen of aanpassingen kan er nog een extra aanvraag worden gedaan, tenzij daar al een andere vergoeding voor bestaat.

Ontdek of je recht hebt op een schadevergoeding

dankzij onze defensie letselschade test weet je binnen enkele stappen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Loading...

Heeft andere klachten? Of verwacht u klachten? Mail ons via legal@dlsa.nl.

Of laat uw gegevens achter en we bellen u zo spoedig mogelijk terug:

U kunt geen aanspraak maken op schadevergoeding.


U kunt aanspraak maken op de regeling volledige schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt na aanvaarding van de medische eindtoestand (MEP) aanspraak maken op de Regeling Volledige Schadevergoeding (RVS). Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Kunt u mogelijk aanspraak maken op schade vergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Heeft u bezwaar gemaakt binnen 6 weken? Zo niet, U kunt mogelijk binnen een jaar herkeuring aanvragen. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Vraag een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) aan. Een MIP is een vergoeding voor geleden schade. Mogelijk bent u nog in dienst bij de overheid als burger ambtenaar. Vul dan de aanvraag MIP in. Noot: indien u nog in dienst bent bij Defensie neem dan contact met ons op. U heeft mogelijk recht op een BIV (Bijzondere Invaliditeit Verhoging).


Wij kunnen u een standaard aanvraagformulier MIP toezenden. Mail na invullen het standaardformulier aan het ABP. Een zorgcoördinator zal dan contact met u opnemen.

U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Mogelijk kunt u eerder uw medische eindsituatie krijgen door een verzoek in te vullen. Wij kunnen u een standaardbrief mailen. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Vraag een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) aan. Een MIP is een vergoeding voor geleden schade.


Wij kunnen u een standaard aanvraagformulier MIP mailen. Mail na invullen het formulier aan het ABP. Aansluitend zal een zorgcoördinator van het ABP contact met u opnemen.


Dien een verzoek in bij het ABP om de medische eindtoestand vast te stellen. Wij kunnen u een standaardbrief mailen. Na aanvaarden met kunt u aanspraak maken op de RVS. Noot: indien u financiële problemen heeft kunt u mogelijk eerder aanspraak maken op de RVS. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Na afronden van uw behandeling en/of aanvaarden van de medische eindtoestand kunt u aanspraak maken op de RVS. Noot: indien u financiële problemen heeft kunt u mogelijk eerder aanspraak maken op de RVS. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt aanspraak maken op de regeling volledige schadevergoeding. Verstuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.Coulanceregeling chroom-6

Sinds maart 2015 is de coulanceregeling ingesteld. Deze regeling was voor (oud-)medewerkers van POMS- en de niet-POMS-locaties. Dankzij de coulanceregeling konden (oud-)medewerkers al wel een financiële tegemoetkoming aanvragen zonder dat zij hoefden te wachten op de resultaten van het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Sinds de uitkeringsregeling ook open is voor (oud-)militairen is de coulanceregeling chroom-6 weer vervallen. Heeft u al een vergoeding gekregen via de coulanceregeling chroom-6? Wanneer u een aanvraag doet voor de uitkering bij ziekteverschijnselen na blootstelling aan chroom-6 wordt dit bedrag van de immateriële schadevergoeding afgetrokken. Wanneer u een uitkering heeft gehad vanuit de coulanceregeling en u in de uitkeringsregeling ook recht hebt op een vergoeding, dan krijgt u automatisch bericht van de uitvoerder van de regeling.

Vergoeding nabestaanden

Ook nabestaanden van overleden veteranen kunnen een chroom-6 uitkering aanvragen. Nabestaanden kunnen in aanmerking komen voor de materiële schadevergoeding van 3.850 euro waar de overleden (oud-)medewerker anders recht op had gehad. Daarnaast kan de nabestaande nog een extra materiële schadevergoeding krijgen van nog eens 3.850 euro. Deze vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming voor bijvoorbeeld kosten rond de begrafenis van de overledene.

Aanvragen chroom 6 defensie vergoeding

De advocaten van Dolderman Letselschade kunnen u helpen met uw aanvraag voor de uitkering voor ziekteverschijnselen na blootstelling aan chroom-6. U schakelt ons in om er zeker van te zijn dat u de vergoeding krijgt waar u recht op hebt. Wij zijn gespecialiseerd in letselschade zaken met militairen en veteranen. Als u niet zeker weet of u recht heeft op de chroom-6 uitkering kunnen wij u adviseren over het wel of niet aanvragen van de uitkeringsregeling. Heeft u (nog) geen ziekteverschijnselen, maar bent u wel blootgesteld aan chroom-6 tijdens uw werkzaamheden voor Defensie tussen 1970 en 2015? Dan kunt u een persoonlijk gezondheids consult aanvragen. De aanvraag moet wel binnen de verjaringstermijn worden gedaan. Vanaf de dag van de diagnose van uw ziekte heeft u vijf jaar de tijd om de uitkeringsregeling aan te vragen. Om de aanvraag in te dienen moet de diagnose zijn vastgesteld en er moet duidelijk zijn wie de aansprakelijke partij is. U kunt de verjaringstermijn ook op pauze zetten. Hiervoor moet u een brief sturen naar de aansprakelijke partij (in dit geval Defensie) waarin u meedeelt dat u later op de claim terug wil komen. U heeft vanaf dat moment weer vijf jaar de tijd om uw claim in te dienen.

Vertel ons wat er gebeurd is?

  Wat is er gebeurd?

  Uw Naam en Telefoonnummer?

  null

  WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

  Duizenden defensiemedewerkers werden zonder medeweten blootgesteld aan een dodelijke chemische stof, Chroom 6 genaamd. Deze giftige chemische stof heeft mogelijk kanker en andere ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt. Als u of iemand die u kent is getroffen door gezondheidsklachten na het werken met Chroom 6, moet u weten wat uw wettelijke rechten zijn. Wij zijn er om u te helpen.

  MR. V. DOLDERMAN IS OFFICIER GEWEEST BIJ DE LANDMACHT

  Bent u als beroeps- of als dienstplichtig militair uitgezonden? Heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel (PTSS) door de uitzending? Wij beschikken over de unieke ervaring en deskundigheid om uw dienstgerelateerde schade te claimen.

  null

  NEEM CONTACT OP

  GRATIS LETSELSCHADE ADVIES

   Menu