Chroom 6 Letselschade Advocaat

Chroom 6 verf

Wanneer er wordt gewerkt met chroom 6 verf is het belangrijk dat dit veilig gebeurd. Chroom 6 is namelijk een stof die bij blootstelling hieraan meerdere aandoeningen kan veroorzaken.

Beroepsmatige blootstelling aan chroom 6

Wanneer er wordt gewerkt met chroom 6 verf is het belangrijk dat dit veilig gebeurd. Chroom 6 is namelijk een stof die bij blootstelling hieraan meerdere aandoeningen kan veroorzaken. Het is dus belangrijk dat er bij gebruik van deze verf de juiste veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Ook wanneer materialen die met chroom 6 houdende verf zijn geverfd bewerkt moeten worden brengt dit risico’s met zich mee. Een werkgever moet er altijd voor zorgen dat een werknemer veilig zijn of haar werk kan uitvoeren. Dit betekend onder andere dat chroom 6 waarden nooit boven de grenswaarde mogen komen. Daarnaast moet een werkgever ervoor zorgen dat de werknemers voldoende van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen tot hun beschikking hebben.

Werkzaamheden met blootstelling aan chroom 6 verf

Het gebruik van chroom 6 verf kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Dit geldt zowel voor het mengen van de verf als het verven van objecten. Wanneer de verf wordt gespoten is de blootstelling aan chroom 6 zelfs nog hoger. Wanneer chroom 6 op een voorwerp aanwezig is zijn hier geen risico’s aan verbonden. Als objecten die met chroom 6 verf zijn geverfd worden bewerkt kan er daarentegen wel weer chroom 6 vrijkomen. Denk hierbij onder andere aan het schuren of zagen van deze objecten. Chroom 6 kan het lichaam binnenkomen via het inademen van deze stof. Ook via contact met de huid kan chroom 6 het lichaam binnenkomen.

Het bepalen van de blootstelling

Een van de manieren waarop de blootstelling van medewerkers aan chroom 6 kan worden bepaald is met behulp van luchtmetingen. Bij deze metingen wordt de lucht door een filter gehaald waarna de waardes kunnen worden vastgesteld. Naast een meting van de lucht kan er ook een biologische monitoring worden gedaan. Deze metingen zijn echter minder geschikt voor het bepalen van blootstelling. De reden hiervoor is dat chroom 6 in het lichaam wordt omgezet in chroom 3. De totale hoeveelheid van de verschillende soorten chroom in het lichaam kan wel worden bepaald. Dit wordt gedaan aan de hand van het testen van urine of bloed.

Belangrijke grenswaarden

Er is in Nederland een wettelijke grenswaarde gesteld voor de hoeveelheid chroom 6 die aanwezig mag zijn. Voor chroom 6 kan er echter geen waarde worden bepaald waarbij er na blootstelling geen gezondheidsrisico’s aanwezig zullen zijn. De grens is door de jaren heen dan ook meerdere keren verlaagd vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s die blootstelling aan deze stof met zich meebrengt. Eerder werd er nog onderscheid gemaakt tussen oplosbare en onoplosbaar chroom maar tegenwoordig geldt dezelfde grens voor beide soorten. Ook in de rest van Europa worden grenswaarde voor chroom 6 toegepast en in Amerika waren er al eerder veel lagere grenswaarden gesteld.

Neem vandaag nog contact op

Boek hier een gratis consult

Bij Dolderman Letselschade zijn we toegewijd om voor uw rechten te vechten en u te helpen navigeren door de complexiteit van het letselschaderecht.

Bescherming van de werknemer

Wanneer er met chroom 6 wordt gewerkt is het belangrijk dat alle werknemers zijn voorzien van de juiste beschermingsmiddelen. Niet alleen de werknemers die direct met chroom 6 verf in contact komen, maar ook werknemers in dezelfde ruimte moeten worden voorzien van beschermende middelen. Ook moeten er veiligheidsmaatregelen worden getroffen om de chroom 6 waarden in een ruimte onder de grenswaarden te houden. Daarnaast is het voor chroom 6 net als voor andere gevaarlijke stoffen belangrijk dat er voorafgaande aan de werkzaamheden een risico inventarisatie wordt gemaakt. Tenslotte moeten werknemers worden ingelicht over de mogelijke risico’s en hoe ze hier het beste alert op kunnen zijn.

De risico’s van het werken met chroom 6 verf

Zoals al eerder benoemd is chroom 6 dus een gevaarlijke stof en kan het werken hiermee gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Een van de bekendste risico’s van chroom 6 is een verhoogde kans op het ontwikkelen van verschillende soorten kankers. Daarnaast zijn er echter ook nog andere gezondheidsrisico’s. Een van deze risico’s is het ontstaan van meerdere soorten longaandoeningen. Tenslotte is er ook een verhoogde kans op allergieën wanneer je in contact bent geweest met chroom 6. Hierbij kun je zowel denken aan luchtwegallergieën als aan allergisch contacteczeem.

Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

Wij zijn er om u te helpen

Duizenden defensiemedewerkers werden zonder medeweten blootgesteld aan een dodelijke chemische stof, Chroom 6 genaamd. Deze giftige chemische stof heeft mogelijk kanker en andere ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt. Als u of iemand die u kent is getroffen door gezondheidsklachten na het werken met Chroom 6, moet u weten wat uw wettelijke rechten zijn. Wij zijn er om u te helpen.

Chroom 6 (of Chrome 6) is een dodelijk chemisch element dat werd gebruikt in de defensiesector. Het is een vervuild gas dat ontstaat bij het verbranden van chloriden. Chroom 6 tast de longen aan en kan leiden tot kanker. In Nederland is bekend dat minstens 3000 ex-medewerkers van de defensiesector zijn blootgesteld aan Chroom 6.

Tussen 1953 en 1984 werden Nederlandse defensie-arbeiders blootgesteld aan een dodelijke chemische stof genaamd chroom-6, of zeswaardig chroom. Deze chemische stof is een krachtig carcinogeen dat longkanker en andere aandoeningen van de luchtwegen veroorzaakt. Helaas komen de langetermijneffecten van blootstelling aan chroom 6 nu pas aan het licht. Duizenden werknemers hebben ernstige ziekten opgelopen als gevolg van hun blootstelling, en velen zijn inmiddels overleden. De Nederlandse regering werkt nu aan medische zorg en financiële hulp voor deze werknemers en hun gezinnen.

Het is al enige tijd bekend dat Chroom 6 een dodelijke chemische stof is waarvan het blootstellingsniveau niet veilig is. De gezondheidsrisico’s van blootstelling in het verleden werden echter pas onlangs volledig begrepen. Studies hebben aangetoond dat langdurige blootstelling kan leiden tot een aantal gezondheidsproblemen, waaronder longkanker, auto-immuunziekten en leukemie. Zelfs een geringe blootstelling kan gezondheidsproblemen veroorzaken, dus het is belangrijk medische hulp te zoeken als u denkt dat u misschien bent blootgesteld.

Er is sindsdien veel veranderd, maar de bevindingen van dit rapport zijn nog steeds schokkend. Duizenden defensiemedewerkers werden willens en wetens blootgesteld aan een dodelijke chemische stof, en de langetermijneffecten op hun gezondheid worden nog steeds bestudeerd. Dus wie loopt het risico op blootstelling? Helaas loopt iedereen die ooit in een defensiefabriek heeft gewerkt of in de buurt van militair materieel is geweest, risico. Dit geldt ook voor voormalige werknemers van het Nederlandse leger, evenals hun gezinnen. Als u zich zorgen maakt over uw blootstelling aan Chroom 6, neem dan zeker contact op met uw arts.

Helaas kan er niet veel worden gedaan om werknemers die eerder aan Chroom 6 werden blootgesteld, met terugwerkende kracht te beschermen. De overheid en defensieorganisaties werken er nu echter aan om verdere blootstelling te voorkomen. Daarnaast werken ze aan goede medische zorg en ondersteuning voor werknemers die door de chemische stof zijn getroffen. Als u met Chroom 6 hebt gewerkt en sindsdien gezondheidsproblemen hebt ontwikkeld, neem dan contact op met uw arts en bespreek uw mogelijkheden. U kunt ook in aanmerking komen voor schadevergoeding, dus het is belangrijk om juridisch advies in te winnen.

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Laurens Kock

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Suzanne van Beest

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Rosan IJzer

Jurist letselschade

085-0240041

Julian Staal LL.B

Jurist letselschade

085-0240041

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben en dat de beklaagden echte verantwoordelijkheid dragen.