Chroom 6 verf

 1. Home
 2. Chroom 6 verf
null

Gewerkt met chroom 6 verf bij defensie?

WIJ STAAN KLAAR OM U TE HELPEN

Beroepsmatige blootstelling aan chroom 6

Wanneer er wordt gewerkt met chroom 6 verf is het belangrijk dat dit veilig gebeurd. Chroom 6 is namelijk een stof die bij blootstelling hieraan meerdere aandoeningen kan veroorzaken. Het is dus belangrijk dat er bij gebruik van deze verf de juiste veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Ook wanneer materialen die met chroom 6 houdende verf zijn geverfd bewerkt moeten worden brengt dit risico’s met zich mee. Een werkgever moet er altijd voor zorgen dat een werknemer veilig zijn of haar werk kan uitvoeren. Dit betekend onder andere dat chroom 6 waarden nooit boven de grenswaarde mogen komen. Daarnaast moet een werkgever ervoor zorgen dat de werknemers voldoende van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen tot hun beschikking hebben.

Werkzaamheden met blootstelling aan chroom 6 verf

Het gebruik van chroom 6 verf kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Dit geldt zowel voor het mengen van de verf als het verven van objecten. Wanneer de verf wordt gespoten is de blootstelling aan chroom 6 zelfs nog hoger. Wanneer chroom 6 op een voorwerp aanwezig is zijn hier geen risico’s aan verbonden. Als objecten die met chroom 6 verf zijn geverfd worden bewerkt kan er daarentegen wel weer chroom 6 vrijkomen. Denk hierbij onder andere aan het schuren of zagen van deze objecten. Chroom 6 kan het lichaam binnenkomen via het inademen van deze stof. Ook via contact met de huid kan chroom 6 het lichaam binnenkomen.

chroom 6 verf

Ontdek of je recht hebt op een schadevergoeding

dankzij onze defensie letselschade test weet je binnen enkele stappen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Loading...

Heeft andere klachten? Of verwacht u klachten? Mail ons via legal@dlsa.nl.

Of laat uw gegevens achter en we bellen u zo spoedig mogelijk terug:

U kunt geen aanspraak maken op schadevergoeding.


U kunt aanspraak maken op de regeling volledige schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt na aanvaarding van de medische eindtoestand (MEP) aanspraak maken op de Regeling Volledige Schadevergoeding (RVS). Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Kunt u mogelijk aanspraak maken op schade vergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Heeft u bezwaar gemaakt binnen 6 weken? Zo niet, U kunt mogelijk binnen een jaar herkeuring aanvragen. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Vraag een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) aan. Een MIP is een vergoeding voor geleden schade. Mogelijk bent u nog in dienst bij de overheid als burger ambtenaar. Vul dan de aanvraag MIP in. Noot: indien u nog in dienst bent bij Defensie neem dan contact met ons op. U heeft mogelijk recht op een BIV (Bijzondere Invaliditeit Verhoging).


Wij kunnen u een standaard aanvraagformulier MIP toezenden. Mail na invullen het standaardformulier aan het ABP. Een zorgcoördinator zal dan contact met u opnemen.

U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Mogelijk kunt u eerder uw medische eindsituatie krijgen door een verzoek in te vullen. Wij kunnen u een standaardbrief mailen. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Vraag een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) aan. Een MIP is een vergoeding voor geleden schade.


Wij kunnen u een standaard aanvraagformulier MIP mailen. Mail na invullen het formulier aan het ABP. Aansluitend zal een zorgcoördinator van het ABP contact met u opnemen.


Dien een verzoek in bij het ABP om de medische eindtoestand vast te stellen. Wij kunnen u een standaardbrief mailen. Na aanvaarden met kunt u aanspraak maken op de RVS. Noot: indien u financiële problemen heeft kunt u mogelijk eerder aanspraak maken op de RVS. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Na afronden van uw behandeling en/of aanvaarden van de medische eindtoestand kunt u aanspraak maken op de RVS. Noot: indien u financiële problemen heeft kunt u mogelijk eerder aanspraak maken op de RVS. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt aanspraak maken op de regeling volledige schadevergoeding. Verstuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.Het bepalen van de blootstelling

Een van de manieren waarop de blootstelling van medewerkers aan chroom 6 kan worden bepaald is met behulp van luchtmetingen. Bij deze metingen wordt de lucht door een filter gehaald waarna de waardes kunnen worden vastgesteld. Naast een meting van de lucht kan er ook een biologische monitoring worden gedaan. Deze metingen zijn echter minder geschikt voor het bepalen van blootstelling. De reden hiervoor is dat chroom 6 in het lichaam wordt omgezet in chroom 3. De totale hoeveelheid van de verschillende soorten chroom in het lichaam kan wel worden bepaald. Dit wordt gedaan aan de hand van het testen van urine of bloed.

Belangrijke grenswaarden

Er is in Nederland een wettelijke grenswaarde gesteld voor de hoeveelheid chroom 6 die aanwezig mag zijn. Voor chroom 6 kan er echter geen waarde worden bepaald waarbij er na blootstelling geen gezondheidsrisico’s aanwezig zullen zijn. De grens is door de jaren heen dan ook meerdere keren verlaagd vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s die blootstelling aan deze stof met zich meebrengt. Eerder werd er nog onderscheid gemaakt tussen oplosbare en onoplosbaar chroom maar tegenwoordig geldt dezelfde grens voor beide soorten. Ook in de rest van Europa worden grenswaarde voor chroom 6 toegepast en in Amerika waren er al eerder veel lagere grenswaarden gesteld.

Bescherming van de werknemer

Wanneer er met chroom 6 wordt gewerkt is het belangrijk dat alle werknemers zijn voorzien van de juiste beschermingsmiddelen. Niet alleen de werknemers die direct met chroom 6 verf in contact komen, maar ook werknemers in dezelfde ruimte moeten worden voorzien van beschermende middelen. Ook moeten er veiligheidsmaatregelen worden getroffen om de chroom 6 waarden in een ruimte onder de grenswaarden te houden. Daarnaast is het voor chroom 6 net als voor andere gevaarlijke stoffen belangrijk dat er voorafgaande aan de werkzaamheden een risico inventarisatie wordt gemaakt. Tenslotte moeten werknemers worden ingelicht over de mogelijke risico’s en hoe ze hier het beste alert op kunnen zijn.

De risico’s van het werken met chroom 6 verf

Zoals al eerder benoemd is chroom 6 dus een gevaarlijke stof en kan het werken hiermee gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Een van de bekendste risico’s van chroom 6 is een verhoogde kans op het ontwikkelen van verschillende soorten kankers. Daarnaast zijn er echter ook nog andere gezondheidsrisico’s. Een van deze risico’s is het ontstaan van meerdere soorten longaandoeningen. Tenslotte is er ook een verhoogde kans op allergieën wanneer je in contact bent geweest met chroom 6. Hierbij kun je zowel denken aan luchtwegallergieën als aan allergisch contacteczeem.

Vertel ons wat er gebeurd is?

  Wat is er gebeurd?

  Uw Naam en Telefoonnummer?

  null

  WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

  Duizenden defensiemedewerkers werden zonder medeweten blootgesteld aan een dodelijke chemische stof, Chroom 6 genaamd. Deze giftige chemische stof heeft mogelijk kanker en andere ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt. Als u of iemand die u kent is getroffen door gezondheidsklachten na het werken met Chroom 6, moet u weten wat uw wettelijke rechten zijn. Wij zijn er om u te helpen.

  MR. V. DOLDERMAN IS OFFICIER GEWEEST BIJ DE LANDMACHT

  Bent u als beroeps- of als dienstplichtig militair uitgezonden? Heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel (PTSS) door de uitzending? Wij beschikken over de unieke ervaring en deskundigheid om uw dienstgerelateerde schade te claimen.

  null

  NEEM CONTACT OP

  GRATIS LETSELSCHADE ADVIES

   Menu