Chroom 6 Letselschade Advocaat

Grenswaarde chroom 6

Het element chroom-6 komt van nature voor in de aardkorst. Chroom-6-verbindingen zijn diverse chemische stoffen die weerstand bieden tegen corrosie waardoor een behandeld voorwerp langer meegaat.

Grenswaarde chroom-6

Het element chroom-6 komt van nature voor in de aardkorst. Chroom-6-verbindingen zijn diverse chemische stoffen die weerstand bieden tegen corrosie waardoor een behandeld voorwerp langer meegaat. Al sinds de jaren 70 is bekend dat een overmatige blootstelling aan chroom-6 kan leiden tot ernstige ziekten zoals chronische huid- en longziekten en longkanker. Een periode later werd ook bekend dat een overmatige blootstelling aan chroom-6 neuskanker kan veroorzaken. Tot 2015 was de grenswaarde voor gebruik van chroom-6 op werkplekken 25 microgram per kubieke meter. Dit was onder de assumptie dat deze grenswaarde de gebruiker voldoende zou beschermen. Nieuwe Europese- en Nederlandse risicobeoordelingen wezen uit dat chroom-6 aanzienlijk schadelijker was dan eerder gedacht. Nederland heeft de grenswaarde van chroom-6 stapsgewijs verlaagd naar 10 microgram per kubieke meter in 2015 en later in 2017 ging de grenswaarde naar 1 microgram per kubieke meter. Dit houdt in dat een werknemer op een gemiddelde werkdag maximaal een concentratie van 1 microgram per kubieke meter binnen mag krijgen. In Engeland en de Europese Unie is de grenswaarde nog steeds 10 microgram per kubieke meter. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in 2018 onderzoek gedaan naar het gebruik van chroom-6-houdende verf bij Defensie na meldingen van (oud-)medewerkers die vermoedden ziek te zijn geworden door chroom-6. Defensie gebruikt chroom-6 in verf en Chemical Agent Resistant Coating (CARC).

Ziekteverschijnselen chroom-6

Beroepsmatig contact met chroom-6 vindt vooral plaats door de chemische stof in te ademen of via contact met de huid. Het RIVM deelt ziekte en nadelige gezondheidseffecten in aan de hand van hoe waarschijnlijk het is dat er een oorzakelijk verband bestaat met een blootstelling aan chroom-6. De volgende indeling is voortgekomen uit het eerdergenoemde onafhankelijke RIVM-onderzoek uit 2018. In dit onderzoek gaat het RIVM na welke wetenschappelijke onderbouwingen er zijn voor alle ziekten en nadelige gezondheidseffecten die met chroom-6 en CARC worden geassocieerd.

Neem vandaag nog contact op

Boek hier een gratis consult

Bij Dolderman Letselschade zijn we toegewijd om voor uw rechten te vechten en u te helpen navigeren door de complexiteit van het letselschaderecht.

Chroom-6 en CADC kan de volgende ziekten of nadelige gezondheidseffecten veroorzaken bij mensen:

 • longkanker;
 • neus- en bijholtekanker;
 • perforatie van het neustussenschot door chroomzweren;
 • allergische astma gerelateerd aan chroom-6;
 • allergische rhinitis;
 • allergische contacteczeem.

Chroom-6 en CADC wordt ervan verdacht maagkanker te veroorzaken bij mensen. Dat is de enige ziekte die in deze categorie wordt geplaatst door het RIVM.

 • Van de volgende ziekten of nadelige gezondheidseffecten is het nog onvoldoende duidelijk of chroom-6 en CADC de oorzaak kan zijn bij mensen:
 • verslechterde voortplanting en prenatale ontwikkeling (alleen gebleken uit dierstudies);
 • een verminderd afweersysteem;
 • chronische longziekten (Chronic Obstructive Pulmonary Disease en longfibrose).

Het is niet waarschijnlijk dat chroom-6 of CADC de volgende ziekten en nadelige gezondheidseffecten veroorzaakt:

 • kanker van het strottenhoofd;
 • darmkanker;
 • gebitsproblemen;
 • aandoeningen van het maag-darmkanaal;
 • nadelige effecten op het bloed;
 • leveraandoeningen;
 • nieraandoeningen;
 • aandoeningen van het centrale zenuwstelsel;
 • hart- en vaatziekten.

Vergoeding chroom-6 Defensie

Als (oud-)militair met ziekteverschijnselen die door chroom-6 of CARC kan zijn veroorzaakt kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding. De uitkering hangt af van de duur van de functie of werkzaamheden, de duur van de blootstelling en de ernst van de ziekteverschijnselen. Nabestaanden en (oud-)medewerkers van zowel POMS-locaties als niet POMS-locaties kunnen aanspraak maken op de vergoeding. De uitkering varieert tussen de 8.850 euro en 43.850 euro. Dat is een optelling van zowel het materiële deel als het immateriële deel. Het materiële deel is vergelijkbaar met een kostenvergoeding. Het immateriële deel is te vergelijken met smartengeld. Nabestaanden kunnen een materiële uitkering aanvragen van 3.850 euro, waar de oud-medewerker anders recht op had gehad. Daarnaast kunnen nabestaanden nog eens 3.850 euro krijgen als onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld de begrafeniskosten van de oud-medewerker. Wilt u zeker weten dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op hebt? Dan kunnen wij van chroom6Defensie.nl u verder helpen bij de aanvraag van uw uitkering.

Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

Wij zijn er om u te helpen

Duizenden defensiemedewerkers werden zonder medeweten blootgesteld aan een dodelijke chemische stof, Chroom 6 genaamd. Deze giftige chemische stof heeft mogelijk kanker en andere ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt. Als u of iemand die u kent is getroffen door gezondheidsklachten na het werken met Chroom 6, moet u weten wat uw wettelijke rechten zijn. Wij zijn er om u te helpen.

Chroom 6 (of Chrome 6) is een dodelijk chemisch element dat werd gebruikt in de defensiesector. Het is een vervuild gas dat ontstaat bij het verbranden van chloriden. Chroom 6 tast de longen aan en kan leiden tot kanker. In Nederland is bekend dat minstens 3000 ex-medewerkers van de defensiesector zijn blootgesteld aan Chroom 6.

Tussen 1953 en 1984 werden Nederlandse defensie-arbeiders blootgesteld aan een dodelijke chemische stof genaamd chroom-6, of zeswaardig chroom. Deze chemische stof is een krachtig carcinogeen dat longkanker en andere aandoeningen van de luchtwegen veroorzaakt. Helaas komen de langetermijneffecten van blootstelling aan chroom 6 nu pas aan het licht. Duizenden werknemers hebben ernstige ziekten opgelopen als gevolg van hun blootstelling, en velen zijn inmiddels overleden. De Nederlandse regering werkt nu aan medische zorg en financiële hulp voor deze werknemers en hun gezinnen.

Het is al enige tijd bekend dat Chroom 6 een dodelijke chemische stof is waarvan het blootstellingsniveau niet veilig is. De gezondheidsrisico’s van blootstelling in het verleden werden echter pas onlangs volledig begrepen. Studies hebben aangetoond dat langdurige blootstelling kan leiden tot een aantal gezondheidsproblemen, waaronder longkanker, auto-immuunziekten en leukemie. Zelfs een geringe blootstelling kan gezondheidsproblemen veroorzaken, dus het is belangrijk medische hulp te zoeken als u denkt dat u misschien bent blootgesteld.

Er is sindsdien veel veranderd, maar de bevindingen van dit rapport zijn nog steeds schokkend. Duizenden defensiemedewerkers werden willens en wetens blootgesteld aan een dodelijke chemische stof, en de langetermijneffecten op hun gezondheid worden nog steeds bestudeerd. Dus wie loopt het risico op blootstelling? Helaas loopt iedereen die ooit in een defensiefabriek heeft gewerkt of in de buurt van militair materieel is geweest, risico. Dit geldt ook voor voormalige werknemers van het Nederlandse leger, evenals hun gezinnen. Als u zich zorgen maakt over uw blootstelling aan Chroom 6, neem dan zeker contact op met uw arts.

Helaas kan er niet veel worden gedaan om werknemers die eerder aan Chroom 6 werden blootgesteld, met terugwerkende kracht te beschermen. De overheid en defensieorganisaties werken er nu echter aan om verdere blootstelling te voorkomen. Daarnaast werken ze aan goede medische zorg en ondersteuning voor werknemers die door de chemische stof zijn getroffen. Als u met Chroom 6 hebt gewerkt en sindsdien gezondheidsproblemen hebt ontwikkeld, neem dan contact op met uw arts en bespreek uw mogelijkheden. U kunt ook in aanmerking komen voor schadevergoeding, dus het is belangrijk om juridisch advies in te winnen.

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Laurens Kock

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Suzanne van Beest

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Rosan IJzer

Jurist letselschade

085-0240041

Julian Staal LL.B

Jurist letselschade

085-0240041

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben en dat de beklaagden echte verantwoordelijkheid dragen.