Grenswaarde chroom 6

 1. Home
 2. Grenswaarde chroom 6
null

Chroom 6 Letselschade Advocaat

WIJ STAAN KLAAR OM U TE HELPEN

Grenswaarde chroom-6

Het element chroom-6 komt van nature voor in de aardkorst. Chroom-6-verbindingen zijn diverse chemische stoffen die weerstand bieden tegen corrosie waardoor een behandeld voorwerp langer meegaat. Al sinds de jaren 70 is bekend dat een overmatige blootstelling aan chroom-6 kan leiden tot ernstige ziekten zoals chronische huid- en longziekten en longkanker. Een periode later werd ook bekend dat een overmatige blootstelling aan chroom-6 neuskanker kan veroorzaken. Tot 2015 was de grenswaarde voor gebruik van chroom-6 op werkplekken 25 microgram per kubieke meter. Dit was onder de assumptie dat deze grenswaarde de gebruiker voldoende zou beschermen. Nieuwe Europese- en Nederlandse risicobeoordelingen wezen uit dat chroom-6 aanzienlijk schadelijker was dan eerder gedacht. Nederland heeft de grenswaarde van chroom-6 stapsgewijs verlaagd naar 10 microgram per kubieke meter in 2015 en later in 2017 ging de grenswaarde naar 1 microgram per kubieke meter. Dit houdt in dat een werknemer op een gemiddelde werkdag maximaal een concentratie van 1 microgram per kubieke meter binnen mag krijgen. In Engeland en de Europese Unie is de grenswaarde nog steeds 10 microgram per kubieke meter. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in 2018 onderzoek gedaan naar het gebruik van chroom-6-houdende verf bij Defensie na meldingen van (oud-)medewerkers die vermoedden ziek te zijn geworden door chroom-6. Defensie gebruikt chroom-6 in verf en Chemical Agent Resistant Coating (CARC).

Ziekteverschijnselen chroom-6

Beroepsmatig contact met chroom-6 vindt vooral plaats door de chemische stof in te ademen of via contact met de huid. Het RIVM deelt ziekte en nadelige gezondheidseffecten in aan de hand van hoe waarschijnlijk het is dat er een oorzakelijk verband bestaat met een blootstelling aan chroom-6. De volgende indeling is voortgekomen uit het eerdergenoemde onafhankelijke RIVM-onderzoek uit 2018. In dit onderzoek gaat het RIVM na welke wetenschappelijke onderbouwingen er zijn voor alle ziekten en nadelige gezondheidseffecten die met chroom-6 en CARC worden geassocieerd.

Ontdek of je recht hebt op een schadevergoeding

dankzij onze defensie letselschade test weet je binnen enkele stappen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Loading...

Heeft andere klachten? Of verwacht u klachten? Mail ons via legal@dlsa.nl.

Of laat uw gegevens achter en we bellen u zo spoedig mogelijk terug:

U kunt geen aanspraak maken op schadevergoeding.


U kunt aanspraak maken op de regeling volledige schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt na aanvaarding van de medische eindtoestand (MEP) aanspraak maken op de Regeling Volledige Schadevergoeding (RVS). Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Kunt u mogelijk aanspraak maken op schade vergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Heeft u bezwaar gemaakt binnen 6 weken? Zo niet, U kunt mogelijk binnen een jaar herkeuring aanvragen. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Vraag een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) aan. Een MIP is een vergoeding voor geleden schade. Mogelijk bent u nog in dienst bij de overheid als burger ambtenaar. Vul dan de aanvraag MIP in. Noot: indien u nog in dienst bent bij Defensie neem dan contact met ons op. U heeft mogelijk recht op een BIV (Bijzondere Invaliditeit Verhoging).


Wij kunnen u een standaard aanvraagformulier MIP toezenden. Mail na invullen het standaardformulier aan het ABP. Een zorgcoördinator zal dan contact met u opnemen.

U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Mogelijk kunt u eerder uw medische eindsituatie krijgen door een verzoek in te vullen. Wij kunnen u een standaardbrief mailen. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Vraag een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) aan. Een MIP is een vergoeding voor geleden schade.


Wij kunnen u een standaard aanvraagformulier MIP mailen. Mail na invullen het formulier aan het ABP. Aansluitend zal een zorgcoördinator van het ABP contact met u opnemen.


Dien een verzoek in bij het ABP om de medische eindtoestand vast te stellen. Wij kunnen u een standaardbrief mailen. Na aanvaarden met kunt u aanspraak maken op de RVS. Noot: indien u financiële problemen heeft kunt u mogelijk eerder aanspraak maken op de RVS. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Na afronden van uw behandeling en/of aanvaarden van de medische eindtoestand kunt u aanspraak maken op de RVS. Noot: indien u financiële problemen heeft kunt u mogelijk eerder aanspraak maken op de RVS. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt aanspraak maken op de regeling volledige schadevergoeding. Verstuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.Chroom-6 en CADC kan de volgende ziekten of nadelige gezondheidseffecten veroorzaken bij mensen:

 • longkanker;
 • neus- en bijholtekanker;
 • perforatie van het neustussenschot door chroomzweren;
 • allergische astma gerelateerd aan chroom-6;
 • allergische rhinitis;
 • allergische contacteczeem.

Chroom-6 en CADC wordt ervan verdacht maagkanker te veroorzaken bij mensen. Dat is de enige ziekte die in deze categorie wordt geplaatst door het RIVM.

 • Van de volgende ziekten of nadelige gezondheidseffecten is het nog onvoldoende duidelijk of chroom-6 en CADC de oorzaak kan zijn bij mensen:
 • verslechterde voortplanting en prenatale ontwikkeling (alleen gebleken uit dierstudies);
 • een verminderd afweersysteem;
 • chronische longziekten (Chronic Obstructive Pulmonary Disease en longfibrose).

Het is niet waarschijnlijk dat chroom-6 of CADC de volgende ziekten en nadelige gezondheidseffecten veroorzaakt:

 • kanker van het strottenhoofd;
 • darmkanker;
 • gebitsproblemen;
 • aandoeningen van het maag-darmkanaal;
 • nadelige effecten op het bloed;
 • leveraandoeningen;
 • nieraandoeningen;
 • aandoeningen van het centrale zenuwstelsel;
 • hart- en vaatziekten.

Vergoeding chroom-6 Defensie

Als (oud-)militair met ziekteverschijnselen die door chroom-6 of CARC kan zijn veroorzaakt kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding. De uitkering hangt af van de duur van de functie of werkzaamheden, de duur van de blootstelling en de ernst van de ziekteverschijnselen. Nabestaanden en (oud-)medewerkers van zowel POMS-locaties als niet POMS-locaties kunnen aanspraak maken op de vergoeding. De uitkering varieert tussen de 8.850 euro en 43.850 euro. Dat is een optelling van zowel het materiële deel als het immateriële deel. Het materiële deel is vergelijkbaar met een kostenvergoeding. Het immateriële deel is te vergelijken met smartengeld. Nabestaanden kunnen een materiële uitkering aanvragen van 3.850 euro, waar de oud-medewerker anders recht op had gehad. Daarnaast kunnen nabestaanden nog eens 3.850 euro krijgen als onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld de begrafeniskosten van de oud-medewerker. Wilt u zeker weten dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op hebt? Dan kunnen wij van chroom6Defensie.nl u verder helpen bij de aanvraag van uw uitkering.

Vertel ons wat er gebeurd is?

  Wat is er gebeurd?

  Uw Naam en Telefoonnummer?

  null

  WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

  Duizenden defensiemedewerkers werden zonder medeweten blootgesteld aan een dodelijke chemische stof, Chroom 6 genaamd. Deze giftige chemische stof heeft mogelijk kanker en andere ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt. Als u of iemand die u kent is getroffen door gezondheidsklachten na het werken met Chroom 6, moet u weten wat uw wettelijke rechten zijn. Wij zijn er om u te helpen.

  MR. V. DOLDERMAN IS OFFICIER GEWEEST BIJ DE LANDMACHT

  Bent u als beroeps- of als dienstplichtig militair uitgezonden? Heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel (PTSS) door de uitzending? Wij beschikken over de unieke ervaring en deskundigheid om uw dienstgerelateerde schade te claimen.

  null

  NEEM CONTACT OP

  GRATIS LETSELSCHADE ADVIES

   Menu