Chroom 6 uitkeringsregeling

 1. Home
 2. Chroom 6 uitkeringsregeling
null

Chroom 6 Letselschade Advocaat

WIJ STAAN KLAAR OM U TE HELPEN

Chroom 6 uitkeringsregeling

Defensiemedewerkers die tijdens hun werkzaamheden voor defensie zijn blootgesteld aan chroom 6 kunnen hier ernstige gezondheidsproblemen aan overhouden. Defensie heeft in het verleden niet gezorgd voor voldoende en goede beschermingsmiddelen. Dit is de reden dat werknemers een chroom 6 defensie uitkeringsregeling kunnen krijgen wanneer zij zijn blootgesteld aan chroom 6. De chroom 6 vergoeding kan worden opgedeeld in een materieel en een immaterieel deel van de uitkering. Er zijn een aantal criteria waar werknemers aan moeten voldoen om deze uitkering aan te kunnen vragen. Ook zal de hoogte van de uitkering afhangen van een aantal factoren en daardoor voor iedereen anders zijn.

Criteria voor de collectieve chroom 6 uitkeringsregeling

Er is een coulanceregeling opgesteld voor iedereen die met chroom 6 heeft gewerkt en hier een aandoening aan over heeft gehouden. Er zijn echter wel een aantal criteria waar je aan moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op deze regeling. Een van de criteria om deze uitkering te krijgen is dat je minstens een jaar gewerkt moet hebben in een functie waar je een hoog risico hebt gelopen. Daarnaast moet de aandoening officieel zijn vastgesteld door een arts. Ook moet deze aandoening mogelijk binnen een bepaalde tijd na de blootstelling aan chroom 6 zijn vastgesteld. Zo geldt voor COPD bijvoorbeeld dat dit binnen vijf jaar na de blootstelling moet zijn vastgelegd.

Ontdek of je recht hebt op een schadevergoeding

dankzij onze defensie letselschade test weet je binnen enkele stappen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Loading...

Heeft andere klachten? Of verwacht u klachten? Mail ons via legal@dlsa.nl.

Of laat uw gegevens achter en we bellen u zo spoedig mogelijk terug:

U kunt geen aanspraak maken op schadevergoeding.


U kunt aanspraak maken op de regeling volledige schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt na aanvaarding van de medische eindtoestand (MEP) aanspraak maken op de Regeling Volledige Schadevergoeding (RVS). Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Kunt u mogelijk aanspraak maken op schade vergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Heeft u bezwaar gemaakt binnen 6 weken? Zo niet, U kunt mogelijk binnen een jaar herkeuring aanvragen. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Vraag een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) aan. Een MIP is een vergoeding voor geleden schade. Mogelijk bent u nog in dienst bij de overheid als burger ambtenaar. Vul dan de aanvraag MIP in. Noot: indien u nog in dienst bent bij Defensie neem dan contact met ons op. U heeft mogelijk recht op een BIV (Bijzondere Invaliditeit Verhoging).


Wij kunnen u een standaard aanvraagformulier MIP toezenden. Mail na invullen het standaardformulier aan het ABP. Een zorgcoördinator zal dan contact met u opnemen.

U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Mogelijk kunt u eerder uw medische eindsituatie krijgen door een verzoek in te vullen. Wij kunnen u een standaardbrief mailen. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Vraag een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) aan. Een MIP is een vergoeding voor geleden schade.


Wij kunnen u een standaard aanvraagformulier MIP mailen. Mail na invullen het formulier aan het ABP. Aansluitend zal een zorgcoördinator van het ABP contact met u opnemen.


Dien een verzoek in bij het ABP om de medische eindtoestand vast te stellen. Wij kunnen u een standaardbrief mailen. Na aanvaarden met kunt u aanspraak maken op de RVS. Noot: indien u financiële problemen heeft kunt u mogelijk eerder aanspraak maken op de RVS. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Na afronden van uw behandeling en/of aanvaarden van de medische eindtoestand kunt u aanspraak maken op de RVS. Noot: indien u financiële problemen heeft kunt u mogelijk eerder aanspraak maken op de RVS. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt aanspraak maken op de regeling volledige schadevergoeding. Verstuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.De regeling voor nabestaande

Naast de mensen die zijn blootgesteld aan chroom 6 kunnen ook nabestaanden van deze mensen een beroep doen op een chroom 6 defensie uitkeringsregeling. Er wordt hierbij wel onderscheid gemaakt tussen gevallen waarbij er wel of geen aanvraag is ingediend door de werknemer zelf. Wanneer er geen aanvraag is ingediend is er sprake van een uitkering van een vast bedrag. In het geval dat er wel een aanvraag voor een uitkering is ingediend kunnen de nabestaande in aanmerking komen voor zowel een materiële als immateriële uitkering. De hoogte van deze uitkering is hetzelfde als het bedrag dat de werknemer zou hebben gekregen.

Het bepalen van de hoogte van de chroom 6 uitkeringsregeling

De hoogte van de uitkering die je kunt krijgen zal afhangen van een aantal factoren. Ten eerste speelt de duur van de blootstelling aan chroom 6 een rol bij de hoogte van de uitkering. De blootstelling aan chroom 6 zal grotendeels afhangen van de functie die de werknemer heeft vervuld. Een andere factor die een rol speelt bij het bepalen van de hoogte van de uitkering is de aandoeningen die een werknemer heeft gekregen. Zo is het van belang om vast te stellen of een werknemer mogelijk meerdere aandoeningen heeft ontwikkeld door de blootstelling aan chroom 6. Ook wanneer een aandoening door de tijd heen erger is geworden wordt dit meegenomen in het bepalen van de uitkering.

Het indienen van een aanvraag

Als je aan de criteria voldoet en dus in aanmerking komt voor een uitkering is het belangrijk om deze zelf aan te vragen. Bij de aanvraag moeten stukken worden meegestuurd waaruit blijkt dat de werknemer voldoet aan de criteria. Daarnaast kan het zo zijn dat er nog extra informatie wordt aangevraagd bij de Minister van Defensie. Mocht het zo zijn dat een aandoening nog niet voldoende is vastgesteld kan er ook een aanvullend medisch onderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt altijd uitgevoerd door een onafhankelijke medisch deskundige. De kosten die een werknemer moet maken voor het medische onderzoek worden vergoed.

De uitbetaling van de uitkering

Wanneer de uiteindelijke hoogte van een uitkering is bepaald wordt deze in een keer uitgekeerd. Je kunt echter ook een verzoek indienen om de uitkering in meerdere termijnen te ontvangen. Alle uitkeringen worden zo snel mogelijk uitgekeerd, dit zal in ieder geval binnen 8 weken zijn. Mogelijk kan het zo zijn dat er over de uitkering belasting moet worden betaald. Deze belasting wordt in verschillende situaties echter niet door de werknemer betaald. Als een uitkering leidt tot nadelige financiële situaties kan er daarnaast een speciale regeling worden getroffen. Hoe dit er precies uitziet zal in elke situatie anders zijn.

Vertel ons wat er gebeurd is?

  Wat is er gebeurd?

  Uw Naam en Telefoonnummer?

  null

  WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

  Duizenden defensiemedewerkers werden zonder medeweten blootgesteld aan een dodelijke chemische stof, Chroom 6 genaamd. Deze giftige chemische stof heeft mogelijk kanker en andere ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt. Als u of iemand die u kent is getroffen door gezondheidsklachten na het werken met Chroom 6, moet u weten wat uw wettelijke rechten zijn. Wij zijn er om u te helpen.

  MR. V. DOLDERMAN IS OFFICIER GEWEEST BIJ DE LANDMACHT

  Bent u als beroeps- of als dienstplichtig militair uitgezonden? Heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel (PTSS) door de uitzending? Wij beschikken over de unieke ervaring en deskundigheid om uw dienstgerelateerde schade te claimen.

  null

  NEEM CONTACT OP

  GRATIS LETSELSCHADE ADVIES

   Menu