Chroom 6 Letselschade Advocaat

Chroom 6 uitkeringsregeling

Defensiemedewerkers die tijdens hun werkzaamheden voor defensie zijn blootgesteld aan chroom 6 kunnen hier ernstige gezondheidsproblemen aan overhouden…

Chroom 6 uitkeringsregeling

Defensiemedewerkers die tijdens hun werkzaamheden voor defensie zijn blootgesteld aan chroom 6 kunnen hier ernstige gezondheidsproblemen aan overhouden. Defensie heeft in het verleden niet gezorgd voor voldoende en goede beschermingsmiddelen. Dit is de reden dat werknemers een chroom 6 defensie uitkeringsregeling kunnen krijgen wanneer zij zijn blootgesteld aan chroom 6. De chroom 6 vergoeding kan worden opgedeeld in een materieel en een immaterieel deel van de uitkering. Er zijn een aantal criteria waar werknemers aan moeten voldoen om deze uitkering aan te kunnen vragen. Ook zal de hoogte van de uitkering afhangen van een aantal factoren en daardoor voor iedereen anders zijn.

Criteria voor de collectieve chroom 6 uitkeringsregeling

Er is een coulanceregeling opgesteld voor iedereen die met chroom 6 heeft gewerkt en hier een aandoening aan over heeft gehouden. Er zijn echter wel een aantal criteria waar je aan moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op deze regeling. Een van de criteria om deze uitkering te krijgen is dat je minstens een jaar gewerkt moet hebben in een functie waar je een hoog risico hebt gelopen. Daarnaast moet de aandoening officieel zijn vastgesteld door een arts. Ook moet deze aandoening mogelijk binnen een bepaalde tijd na de blootstelling aan chroom 6 zijn vastgesteld. Zo geldt voor COPD bijvoorbeeld dat dit binnen vijf jaar na de blootstelling moet zijn vastgelegd.

De regeling voor nabestaande

Naast de mensen die zijn blootgesteld aan chroom 6 kunnen ook nabestaanden van deze mensen een beroep doen op een chroom 6 defensie uitkeringsregeling. Er wordt hierbij wel onderscheid gemaakt tussen gevallen waarbij er wel of geen aanvraag is ingediend door de werknemer zelf. Wanneer er geen aanvraag is ingediend is er sprake van een uitkering van een vast bedrag. In het geval dat er wel een aanvraag voor een uitkering is ingediend kunnen de nabestaande in aanmerking komen voor zowel een materiële als immateriële uitkering. De hoogte van deze uitkering is hetzelfde als het bedrag dat de werknemer zou hebben gekregen.

Het bepalen van de hoogte van de chroom 6 uitkeringsregeling

De hoogte van de uitkering die je kunt krijgen zal afhangen van een aantal factoren. Ten eerste speelt de duur van de blootstelling aan chroom 6 een rol bij de hoogte van de uitkering. De blootstelling aan chroom 6 zal grotendeels afhangen van de functie die de werknemer heeft vervuld. Een andere factor die een rol speelt bij het bepalen van de hoogte van de uitkering is de aandoeningen die een werknemer heeft gekregen. Zo is het van belang om vast te stellen of een werknemer mogelijk meerdere aandoeningen heeft ontwikkeld door de blootstelling aan chroom 6. Ook wanneer een aandoening door de tijd heen erger is geworden wordt dit meegenomen in het bepalen van de uitkering.

Neem vandaag nog contact op

Boek hier een gratis consult

Bij Dolderman Letselschade zijn we toegewijd om voor uw rechten te vechten en u te helpen navigeren door de complexiteit van het letselschaderecht.

Het indienen van een aanvraag

Als je aan de criteria voldoet en dus in aanmerking komt voor een uitkering is het belangrijk om deze zelf aan te vragen. Bij de aanvraag moeten stukken worden meegestuurd waaruit blijkt dat de werknemer voldoet aan de criteria. Daarnaast kan het zo zijn dat er nog extra informatie wordt aangevraagd bij de Minister van Defensie. Mocht het zo zijn dat een aandoening nog niet voldoende is vastgesteld kan er ook een aanvullend medisch onderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt altijd uitgevoerd door een onafhankelijke medisch deskundige. De kosten die een werknemer moet maken voor het medische onderzoek worden vergoed.

De uitbetaling van de uitkering

Wanneer de uiteindelijke hoogte van een uitkering is bepaald wordt deze in een keer uitgekeerd. Je kunt echter ook een verzoek indienen om de uitkering in meerdere termijnen te ontvangen. Alle uitkeringen worden zo snel mogelijk uitgekeerd, dit zal in ieder geval binnen 8 weken zijn. Mogelijk kan het zo zijn dat er over de uitkering belasting moet worden betaald. Deze belasting wordt in verschillende situaties echter niet door de werknemer betaald. Als een uitkering leidt tot nadelige financiële situaties kan er daarnaast een speciale regeling worden getroffen. Hoe dit er precies uitziet zal in elke situatie anders zijn.

Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

Wij zijn er om u te helpen

Duizenden defensiemedewerkers werden zonder medeweten blootgesteld aan een dodelijke chemische stof, Chroom 6 genaamd. Deze giftige chemische stof heeft mogelijk kanker en andere ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt. Als u of iemand die u kent is getroffen door gezondheidsklachten na het werken met Chroom 6, moet u weten wat uw wettelijke rechten zijn. Wij zijn er om u te helpen.

Chroom 6 (of Chrome 6) is een dodelijk chemisch element dat werd gebruikt in de defensiesector. Het is een vervuild gas dat ontstaat bij het verbranden van chloriden. Chroom 6 tast de longen aan en kan leiden tot kanker. In Nederland is bekend dat minstens 3000 ex-medewerkers van de defensiesector zijn blootgesteld aan Chroom 6.

Tussen 1953 en 1984 werden Nederlandse defensie-arbeiders blootgesteld aan een dodelijke chemische stof genaamd chroom-6, of zeswaardig chroom. Deze chemische stof is een krachtig carcinogeen dat longkanker en andere aandoeningen van de luchtwegen veroorzaakt. Helaas komen de langetermijneffecten van blootstelling aan chroom 6 nu pas aan het licht. Duizenden werknemers hebben ernstige ziekten opgelopen als gevolg van hun blootstelling, en velen zijn inmiddels overleden. De Nederlandse regering werkt nu aan medische zorg en financiële hulp voor deze werknemers en hun gezinnen.

Het is al enige tijd bekend dat Chroom 6 een dodelijke chemische stof is waarvan het blootstellingsniveau niet veilig is. De gezondheidsrisico’s van blootstelling in het verleden werden echter pas onlangs volledig begrepen. Studies hebben aangetoond dat langdurige blootstelling kan leiden tot een aantal gezondheidsproblemen, waaronder longkanker, auto-immuunziekten en leukemie. Zelfs een geringe blootstelling kan gezondheidsproblemen veroorzaken, dus het is belangrijk medische hulp te zoeken als u denkt dat u misschien bent blootgesteld.

Er is sindsdien veel veranderd, maar de bevindingen van dit rapport zijn nog steeds schokkend. Duizenden defensiemedewerkers werden willens en wetens blootgesteld aan een dodelijke chemische stof, en de langetermijneffecten op hun gezondheid worden nog steeds bestudeerd. Dus wie loopt het risico op blootstelling? Helaas loopt iedereen die ooit in een defensiefabriek heeft gewerkt of in de buurt van militair materieel is geweest, risico. Dit geldt ook voor voormalige werknemers van het Nederlandse leger, evenals hun gezinnen. Als u zich zorgen maakt over uw blootstelling aan Chroom 6, neem dan zeker contact op met uw arts.

Helaas kan er niet veel worden gedaan om werknemers die eerder aan Chroom 6 werden blootgesteld, met terugwerkende kracht te beschermen. De overheid en defensieorganisaties werken er nu echter aan om verdere blootstelling te voorkomen. Daarnaast werken ze aan goede medische zorg en ondersteuning voor werknemers die door de chemische stof zijn getroffen. Als u met Chroom 6 hebt gewerkt en sindsdien gezondheidsproblemen hebt ontwikkeld, neem dan contact op met uw arts en bespreek uw mogelijkheden. U kunt ook in aanmerking komen voor schadevergoeding, dus het is belangrijk om juridisch advies in te winnen.

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Laurens Kock

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Tom Eskes

Specialist Letselschade

085-0240041

Julian Staal LL.B

Jurist letselschade

085-0240041

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben en dat de beklaagden echte verantwoordelijkheid dragen.