RIVM chroom 6 onderzoek

 1. Home
 2. RIVM chroom 6 onderzoek
null

Chroom 6 Letselschade Advocaat

WIJ STAAN KLAAR OM U TE HELPEN

RIVM chroom 6 onderzoek

Chroom 6 is een gevaarlijke stof die kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s waaronder de ontwikkeling van kanker. Ook problemen met betrekking tot voortplanting kunnen het effect zijn van blootstelling aan deze stof. Na chroom 6 onderzoek is gebleken dat veel mensen die binnen defensie hebben gewerkt tijdens deze werkzaamheden in contact zijn geweest met chroom 6. Deze mensen hebben door dit werk dus ook een grote kans op gezondheidsproblemen. Dit is dan ook de reden voor het onderzoek RIVM chroom 6. In dit onderzoek wordt onder andere onderzocht wie er mogelijk in contact is geweest met deze stof.

Werkzaamheden met chroom 6

In het rivm chroom 6 onderzoek is vastgesteld dat er vele werkzaamheden zijn verricht waarbij mensen in contact zijn gekomen met chroom 6. Dit betekent ook dat defensiemedewerkers mogelijk met de schadelijke verf hebben gewerkt. Een van de bekendere voorbeelden van werkzaamheden waarbij u in contact bent geweest met chroom 6 is het spuiten van verflagen. Daarnaast kan er ook in direct contact zijn geweest met chroom 6 wanneer u werkzaamheden heeft uitgevoerd zoals schuren of lassen. Het zijn echter niet alleen de mensen die deze werkzaamheden uit hebben gevoerd die in contact zijn gekomen met chroom 6. Ook mensen die andere taken uitvoeren in dezelfde ruimte zijn hoogstwaarschijnlijk in contact geweest met chroom 6.

Ontdek of je recht hebt op een schadevergoeding

dankzij onze defensie letselschade test weet je binnen enkele stappen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Loading...

Heeft andere klachten? Of verwacht u klachten? Mail ons via legal@dlsa.nl.

Of laat uw gegevens achter en we bellen u zo spoedig mogelijk terug:

U kunt geen aanspraak maken op schadevergoeding.


U kunt aanspraak maken op de regeling volledige schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt na aanvaarding van de medische eindtoestand (MEP) aanspraak maken op de Regeling Volledige Schadevergoeding (RVS). Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Kunt u mogelijk aanspraak maken op schade vergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Heeft u bezwaar gemaakt binnen 6 weken? Zo niet, U kunt mogelijk binnen een jaar herkeuring aanvragen. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Vraag een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) aan. Een MIP is een vergoeding voor geleden schade. Mogelijk bent u nog in dienst bij de overheid als burger ambtenaar. Vul dan de aanvraag MIP in. Noot: indien u nog in dienst bent bij Defensie neem dan contact met ons op. U heeft mogelijk recht op een BIV (Bijzondere Invaliditeit Verhoging).


Wij kunnen u een standaard aanvraagformulier MIP toezenden. Mail na invullen het standaardformulier aan het ABP. Een zorgcoördinator zal dan contact met u opnemen.

U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Mogelijk kunt u eerder uw medische eindsituatie krijgen door een verzoek in te vullen. Wij kunnen u een standaardbrief mailen. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Vraag een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) aan. Een MIP is een vergoeding voor geleden schade.


Wij kunnen u een standaard aanvraagformulier MIP mailen. Mail na invullen het formulier aan het ABP. Aansluitend zal een zorgcoördinator van het ABP contact met u opnemen.


Dien een verzoek in bij het ABP om de medische eindtoestand vast te stellen. Wij kunnen u een standaardbrief mailen. Na aanvaarden met kunt u aanspraak maken op de RVS. Noot: indien u financiële problemen heeft kunt u mogelijk eerder aanspraak maken op de RVS. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Na afronden van uw behandeling en/of aanvaarden van de medische eindtoestand kunt u aanspraak maken op de RVS. Noot: indien u financiële problemen heeft kunt u mogelijk eerder aanspraak maken op de RVS. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt aanspraak maken op de regeling volledige schadevergoeding. Verstuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.Het beoordelen van de blootstelling

Er zijn verschillende zaken die meespelen wanneer u blootstelling aan chroom 6 wilt beoordelen. Wanneer er al eerder een onderzoek is uitgevoerd naar de blootstelling aan chroom 6 dan is het van belang om te controleren of de situatie hetzelfde is gebleven. Een van de manieren die wordt gebruikt om blootstelling aan chroom 6 te testen is met behulp van luchtmetingen. Naast het doen van een luchtmeting moet er ook worden beoordeeld of er huidcontact is geweest. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd. Tenslotte is het belangrijk dat een onderzoek wordt uitgevoerd door een deskundige met arbeidshygiënische kennis.

Het gebruik van beschermingsmiddelen

Wanneer er met chroom 6 gewerkt wordt is het zeer belangrijk dat alle nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Deze veiligheidsmaatregelen bestaan onder andere uit het gebruiken van goede afzuiginstallaties. Ook moeten er persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het dragen van stofmaskers. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen moeten daarnaast ook van een zeer goede kwaliteit zijn gezien de schadelijke aard van de stof. Het is echter gebleken dat er bij defensie zeker niet altijd genoeg maatregelen zijn genomen om mensen te beschermen tegen chroom 6. Zo waren de persoonlijke beschermingsmiddelen niet in alle gevallen aanwezig of boden deze middelen niet genoeg bescherming.

Een stappenplan voor het werken met gevaarlijke stoffen

Wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen zoals chroom 6 moet er een stappenplan worden doorlopen. Dit is om ervoor te zorgen dat medewerkers geen gezondheidsproblemen ondervinden door het werken met deze stoffen. Ten eerste moet er altijd duidelijk zijn welke gevaarlijke stoffen er aanwezig zijn. Ook moeten de eigenschappen van al deze stoffen bekend zijn om zo een goede inschatting te kunnen maken van de mogelijke gevaren. Vervolgens moet er in kaart worden gebracht hoe vaak en hoe lang medewerkers met deze stoffen in contact komen. Ook dit kan namelijk helpen bij het bepalen van de mogelijke gezondheidsrisico’s.

Het signaleren van gezondheidsprobleem

De laatste stap van het stappenplan om te werken met gevaarlijke stappen is borging. Deze laatste stap moet ervoor zorgen dat het snel wordt ontdekt wanneer medewerkers toch gezondheidsproblemen blijken te ondervinden. Het is hierbij belangrijk dat medewerkers zich zelf bewust zijn van hoe ze veranderingen in hun gezondheid kunnen signaleren. Door medewerkers voorlichtingen te geven over waar ze op moeten letten kunt u medewerkers meer bewust maken van hun eigen gezondheid. Daarnaast is het ook goed om medische onderzoeken uit te laten voeren om medewerkers te controleren op eventuele problemen met betrekking tot hun gezondheid. Dit geldt uiteraard voor medewerkers die gezondheidsproblemen lijken te ondervinden maar ook voor medewerkers die op het moment geen problemen ondervinden.

Vertel ons wat er gebeurd is?

  Wat is er gebeurd?

  Uw Naam en Telefoonnummer?

  null

  WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

  Duizenden defensiemedewerkers werden zonder medeweten blootgesteld aan een dodelijke chemische stof, Chroom 6 genaamd. Deze giftige chemische stof heeft mogelijk kanker en andere ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt. Als u of iemand die u kent is getroffen door gezondheidsklachten na het werken met Chroom 6, moet u weten wat uw wettelijke rechten zijn. Wij zijn er om u te helpen.

  MR. V. DOLDERMAN IS OFFICIER GEWEEST BIJ DE LANDMACHT

  Bent u als beroeps- of als dienstplichtig militair uitgezonden? Heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel (PTSS) door de uitzending? Wij beschikken over de unieke ervaring en deskundigheid om uw dienstgerelateerde schade te claimen.

  null

  NEEM CONTACT OP

  GRATIS LETSELSCHADE ADVIES

   Menu