Chroom 6 Letselschade Advocaat

RIVM chroom 6 onderzoek

Chroom 6 is een gevaarlijke stof die kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s waaronder de ontwikkeling van kanker. Ook problemen met betrekking tot voortplanting kunnen het effect zijn van blootstelling aan deze stof.

RIVM chroom 6 onderzoek

Chroom 6 is een gevaarlijke stof die kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s waaronder de ontwikkeling van kanker. Ook problemen met betrekking tot voortplanting kunnen het effect zijn van blootstelling aan deze stof. Na chroom 6 onderzoek is gebleken dat veel mensen die binnen defensie hebben gewerkt tijdens deze werkzaamheden in contact zijn geweest met chroom 6. Deze mensen hebben door dit werk dus ook een grote kans op gezondheidsproblemen. Dit is dan ook de reden voor het onderzoek RIVM chroom 6. In dit onderzoek wordt onder andere onderzocht wie er mogelijk in contact is geweest met deze stof.

Werkzaamheden met chroom 6

In het rivm chroom 6 onderzoek is vastgesteld dat er vele werkzaamheden zijn verricht waarbij mensen in contact zijn gekomen met chroom 6. Dit betekent ook dat defensiemedewerkers mogelijk met de schadelijke verf hebben gewerkt. Een van de bekendere voorbeelden van werkzaamheden waarbij u in contact bent geweest met chroom 6 is het spuiten van verflagen. Daarnaast kan er ook in direct contact zijn geweest met chroom 6 wanneer u werkzaamheden heeft uitgevoerd zoals schuren of lassen. Het zijn echter niet alleen de mensen die deze werkzaamheden uit hebben gevoerd die in contact zijn gekomen met chroom 6. Ook mensen die andere taken uitvoeren in dezelfde ruimte zijn hoogstwaarschijnlijk in contact geweest met chroom 6.

Neem vandaag nog contact op

Boek hier een gratis consult

Bij Dolderman Letselschade zijn we toegewijd om voor uw rechten te vechten en u te helpen navigeren door de complexiteit van het letselschaderecht.

Het beoordelen van de blootstelling

Er zijn verschillende zaken die meespelen wanneer u blootstelling aan chroom 6 wilt beoordelen. Wanneer er al eerder een onderzoek is uitgevoerd naar de blootstelling aan chroom 6 dan is het van belang om te controleren of de situatie hetzelfde is gebleven. Een van de manieren die wordt gebruikt om blootstelling aan chroom 6 te testen is met behulp van luchtmetingen. Naast het doen van een luchtmeting moet er ook worden beoordeeld of er huidcontact is geweest. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd. Tenslotte is het belangrijk dat een onderzoek wordt uitgevoerd door een deskundige met arbeidshygiënische kennis.

Het gebruik van beschermingsmiddelen

Wanneer er met chroom 6 gewerkt wordt is het zeer belangrijk dat alle nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Deze veiligheidsmaatregelen bestaan onder andere uit het gebruiken van goede afzuiginstallaties. Ook moeten er persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het dragen van stofmaskers. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen moeten daarnaast ook van een zeer goede kwaliteit zijn gezien de schadelijke aard van de stof. Het is echter gebleken dat er bij defensie zeker niet altijd genoeg maatregelen zijn genomen om mensen te beschermen tegen chroom 6. Zo waren de persoonlijke beschermingsmiddelen niet in alle gevallen aanwezig of boden deze middelen niet genoeg bescherming.

Een stappenplan voor het werken met gevaarlijke stoffen

Wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen zoals chroom 6 moet er een stappenplan worden doorlopen. Dit is om ervoor te zorgen dat medewerkers geen gezondheidsproblemen ondervinden door het werken met deze stoffen. Ten eerste moet er altijd duidelijk zijn welke gevaarlijke stoffen er aanwezig zijn. Ook moeten de eigenschappen van al deze stoffen bekend zijn om zo een goede inschatting te kunnen maken van de mogelijke gevaren. Vervolgens moet er in kaart worden gebracht hoe vaak en hoe lang medewerkers met deze stoffen in contact komen. Ook dit kan namelijk helpen bij het bepalen van de mogelijke gezondheidsrisico’s.

Het signaleren van gezondheidsprobleem

De laatste stap van het stappenplan om te werken met gevaarlijke stappen is borging. Deze laatste stap moet ervoor zorgen dat het snel wordt ontdekt wanneer medewerkers toch gezondheidsproblemen blijken te ondervinden. Het is hierbij belangrijk dat medewerkers zich zelf bewust zijn van hoe ze veranderingen in hun gezondheid kunnen signaleren. Door medewerkers voorlichtingen te geven over waar ze op moeten letten kunt u medewerkers meer bewust maken van hun eigen gezondheid. Daarnaast is het ook goed om medische onderzoeken uit te laten voeren om medewerkers te controleren op eventuele problemen met betrekking tot hun gezondheid. Dit geldt uiteraard voor medewerkers die gezondheidsproblemen lijken te ondervinden maar ook voor medewerkers die op het moment geen problemen ondervinden.

Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

Wij zijn er om u te helpen

Duizenden defensiemedewerkers werden zonder medeweten blootgesteld aan een dodelijke chemische stof, Chroom 6 genaamd. Deze giftige chemische stof heeft mogelijk kanker en andere ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt. Als u of iemand die u kent is getroffen door gezondheidsklachten na het werken met Chroom 6, moet u weten wat uw wettelijke rechten zijn. Wij zijn er om u te helpen.

Chroom 6 (of Chrome 6) is een dodelijk chemisch element dat werd gebruikt in de defensiesector. Het is een vervuild gas dat ontstaat bij het verbranden van chloriden. Chroom 6 tast de longen aan en kan leiden tot kanker. In Nederland is bekend dat minstens 3000 ex-medewerkers van de defensiesector zijn blootgesteld aan Chroom 6.

Tussen 1953 en 1984 werden Nederlandse defensie-arbeiders blootgesteld aan een dodelijke chemische stof genaamd chroom-6, of zeswaardig chroom. Deze chemische stof is een krachtig carcinogeen dat longkanker en andere aandoeningen van de luchtwegen veroorzaakt. Helaas komen de langetermijneffecten van blootstelling aan chroom 6 nu pas aan het licht. Duizenden werknemers hebben ernstige ziekten opgelopen als gevolg van hun blootstelling, en velen zijn inmiddels overleden. De Nederlandse regering werkt nu aan medische zorg en financiële hulp voor deze werknemers en hun gezinnen.

Het is al enige tijd bekend dat Chroom 6 een dodelijke chemische stof is waarvan het blootstellingsniveau niet veilig is. De gezondheidsrisico’s van blootstelling in het verleden werden echter pas onlangs volledig begrepen. Studies hebben aangetoond dat langdurige blootstelling kan leiden tot een aantal gezondheidsproblemen, waaronder longkanker, auto-immuunziekten en leukemie. Zelfs een geringe blootstelling kan gezondheidsproblemen veroorzaken, dus het is belangrijk medische hulp te zoeken als u denkt dat u misschien bent blootgesteld.

Er is sindsdien veel veranderd, maar de bevindingen van dit rapport zijn nog steeds schokkend. Duizenden defensiemedewerkers werden willens en wetens blootgesteld aan een dodelijke chemische stof, en de langetermijneffecten op hun gezondheid worden nog steeds bestudeerd. Dus wie loopt het risico op blootstelling? Helaas loopt iedereen die ooit in een defensiefabriek heeft gewerkt of in de buurt van militair materieel is geweest, risico. Dit geldt ook voor voormalige werknemers van het Nederlandse leger, evenals hun gezinnen. Als u zich zorgen maakt over uw blootstelling aan Chroom 6, neem dan zeker contact op met uw arts.

Helaas kan er niet veel worden gedaan om werknemers die eerder aan Chroom 6 werden blootgesteld, met terugwerkende kracht te beschermen. De overheid en defensieorganisaties werken er nu echter aan om verdere blootstelling te voorkomen. Daarnaast werken ze aan goede medische zorg en ondersteuning voor werknemers die door de chemische stof zijn getroffen. Als u met Chroom 6 hebt gewerkt en sindsdien gezondheidsproblemen hebt ontwikkeld, neem dan contact op met uw arts en bespreek uw mogelijkheden. U kunt ook in aanmerking komen voor schadevergoeding, dus het is belangrijk om juridisch advies in te winnen.

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Laurens Kock

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Tom Eskes

Specialist Letselschade

085-0240041

Julian Staal LL.B

Jurist letselschade

085-0240041

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben en dat de beklaagden echte verantwoordelijkheid dragen.