Default Avatar75
J.G.L. Wecke

Jeroen Wecke
Zaandijk

Aan:

De heer Mr V. Dolderman
Kenmerk : Zaak Wecke

Zaandijk, 26 mei 2015

Geachte heer Dolderman,

Als je in een onzekere periode zit met betrekking tot een beroepsgerelateerde ziekte (PTSS) en werk, is het moeilijk om dingen te overzien. Dit geldt dan vooral voor de verstrekkende gevolgen die het zou kunnen hebben op de rest van je leven.

Na 27 jaar bij de politie werkzaam te zijn geweest, weet je vaak niet wat je te wachten staat als de zekerheid van “een baan voor het leven” wegvalt.

Als je wordt geconfronteerd met ontslag, verschillende rechtszaken tegen je (voormalige) werkgever en diverse besluiten die worden genomen, komt heel snel het besef dat je behoefte hebt aan een goede advocaat om je hierin te ondersteunen.

In mijn geval was ik op dat moment, na eerder verleend onterecht ontslag, opnieuw werkzaam bij de politie. Dit verliep echter niet goed en ik had het idee dat mijn toenmalige werkgever voornemens was om mij zo snel mogelijk weer te ontslaan vanwege mijn ziekte. Dit terwijl deze aandoening een direct gevolg was van mijn beroepsmatige werkzaamheden.

Op basis van het vorenstaande heb ik de beslissing genomen om telefonisch contact op te nemen met mr. Dolderman, waarbij ik kort heb uitgelegd wat er aan de hand was en in welke situatie ik me op dat moment bevond. Naar aanleiding van dit contact hebben we op 2 juli 2012 een vervolg gesprek gehad.

Een groot voordeel is geweest dat ik alle documenten zoals dienstongevallen, verschillende besluiten en alle correspondentie met mijn werkgever had bewaard.

Ondanks dat een aantal van deze papieren enkele jaren oud was, bleek ik nog precies op tijd te zijn om een zaak tegen mijn werkgever aan te spannen. Nadat mr. Dolderman alles had bestudeerd kwam hij tot de conclusie dat ik goede kans had om een succesvolle zaak te starten tegen mijn toenmalige werkgever.

Ik heb hierop besloten om mijn belangen te laten behartigen door mr. Dolderman waarna mijn zaak in werking is gezet.

Het belangrijkste voor mij was dat ik een besluit zou ontvangen waarin mijn werkgever erkende dat ik een beroepsziekte (PTSS) had. In de periode daarvoor had ik van mijn werkgever diverse bescheiden van dienstongevallen ontvangen. Ook stond in het personeelsregistratiesysteem van mijn werkgever dat ik een beroepsziekte had maar een officieel besluit had ik nooit ontvangen.

De zaken werden niet netjes afgehandeld en ik werd geconfronteerd met onwil en een zeer vermoeiende procesgang waarbij verschillende behandelaars, bedrijfsartsen en chefs waren betrokken. Ik kreeg sterk de indruk dat mijn werkgever zo snel mogelijk van mij af wilde zonder dat de lopende zaken netjes werden afgeregeld.

Ik moest weer helemaal opnieuw door de molen ondanks het feit dat er al meer dan genoeg medische conclusies voorhanden waren. Ik moest binnen anderhalf jaar twee keer naar de PDC poli om allerlei testen te ondergaan. De eindconclusie van de verschillende behandelaars was wederom eensgezind PTSS.

Met betrekking tot het afhandelen van mijn zaak kwam deze in een nieuwe dimensie terecht. Het Korps had alles bij de hoogste eindverantwoordelijke neergelegd, die mijn zaak vervolgens bij een gerenommeerd advocaten kantoor neerlegde.

Op dat moment waren we in een fase beland waarin ik duidelijk het gevoel kreeg dat het mijn werkgever alles aan gelegen was om de zaak onderuit te halen. Zo werden procedures enorm vertraagd en alles verliep uiterst moeizaam. Ik kreeg hierdoor het idee dat men probeerde mij te ontmoedigen en dat ik met mijn zaak te stoppen.

In deze fase was ik ontzettend blij dat mr. Dolderman mijn belangen behartigde. Hij ging door en liet zich totaal niet van de wijs brengen door de tegenpartij.

Mr. Dolderman wist mij in deze periode moed in te praten en mij op een goede manier te adviseren, waardoor ik mijn vertrouwen in de zaak behield.

De schriftelijke verweren en processtukken die mr. Dolderman voor mijn zaak opstelde, waren altijd zeer zorgvuldig, duidelijk geformuleerd en gedetailleerd.

Deze stukken boden de tegenpartij vaak weinig ruimte voor discussie. Alle opgemaakte stukken werden mij opgestuurd en indien nodig, telefonisch besproken.

De materie wat er in stond was in sommige gevallen onbekend voor mij en ik zal u er verder dan ook niet mee lastig vallen. Ik wil alleen zeggen dat na het lezen van de stukken de zaak voor mij ineens veel duidelijker was. Er werd niet omheen gedraaid maar gelijk “to the point”.

We zijn nu 3 jaar verder. Er is veel gebeurd in deze periode en ik zal u niet met alles lastig vallen maar ga kort in op de belangrijkste punten. In deze periode ben ik door mijn voormalige werkgever ontslagen vanwege ziekte. Dit was geen verassing en ik hield hier ook ernstig rekening mee.

Mr. Dolderman heeft mij ook in deze procedure goed ondersteund en bijgestaan. Ondanks dit ontslag is er een hoop onzekerheid weggenomen. Ik heb van mijn voormalige werkgever een besluit erkenning van mijn beroepsziekte ontvangen en een aanvulling op mijn IVA uitkering gekregen.

Ook is mijn pensioen op een goede manier geregeld. Daarnaast heb ik een goede financiële genoegdoening ontvangen, waarmee ik kan leven. Ik ben ervan overtuigd dat ik dit nooit voor elkaar had gekregen zonder de zeer professionele inzet van mr. Dolderman.

Ik kan een ieder die betrokken is bij een conflict of arbeidsongeval waarbij mogelijk sprake is van schade en/of letsel aanraden om contact op te nemen met mr. Dolderman. Het is een gedreven advocaat die het belang van zijn cliënt voor alles stelt.

Mocht u vragen hebben over het gehele proces ben ik altijd bereid om deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet

J.G.L. Wecke